VELKOMMEN TIL

KRAKOW TANNLEGESENTER POLEN

Har du behov for tannimplantater, keramiske kroner eller rotbehandlinger, men norske tannleger er veldig dyre, og du leter etter en billigere løsning?

Book hos oss:

Steg for steg tannbehandling hos norske pasienter på en profesjonell tannklinikk i Kraków.

Et vesentlig element av behandlingen er det å bli kjent med pasienten før reisen til Kraków. På Krakow Tannlegesenter Polen har vi kvalifiserte tannlegekonsulenter som tar seg av den første kontakten med pasienten, før han kommer inn til en tannlegespesialist. I tillegg er det flott om konsulenten snakker pasientens morsmål: engelsk, norsk, tysk eller fransk.

Pasientkonsulenter finner ut av pasientenes behov, helsetilstand, demper tannlegeredsel og yter eventuell førstehjelp ved tilstander av tannlegeskrekk. Vi gjør oss kjent med pasientens behov, krav og forventninger før han ankommer vår klinikk, noe som gjør at vi presist kan planlegge alle steg i behandlingen, kostnadene og prosedyrene.

KONSERVATIV BEHANDLING

Pasienten får OPG-røntgenbilde av kjeven og underkjeven (evt. 3D CBCT ved implantatbehandling) før den første tannlegekonsultasjonen. Som neste steg gjennomgår tannlegen tanntilstanden på røntgenbildet sammen med pasienten, og foreslår mulige løsninger. En ferdig utarbeidet behandlingsplan legges da frem for pasienten av pasientkonsulenten. Behandlingsplanen inkluderer prisoverslag og forventet behandlingstid. Planen må deretter signeres av pasienten. Dette vil si at pasienten godkjenner behandlingsvilkår før behandlingen settes i gang.

Få et nytt smil. Kontakt oss nå: